top of page

/ Wat kan een vroedvrouw betekenen voor jou?

Hier vind je een duidelijk overzicht van wat wij als vroedvrouwen allemaal kunnen betekenen voor jou. Graag staan wij in voor continuïteit van zorg, het opbouwen van een vertrouwensband en er voor zorgen dat jij (en je partner) goed geïnformeerd je zwangerschaps, arbeid en bevalling en kraamperiode tegemoet gaan. 

Alles wordt steeds besproken en er wordt steeds gehandeld in samenspraak met jou (en je partner).

IMG-9996.jpg

/ Prenataal

"Tijdens een zwangerschap kan een vroedvrouw heel wat voor jou betekenen.

Ze wordt haast onmisbaar" - Joke, mama van Juna

Wat houdt een zwangerschapsconsult zoal in?

 

 • Vaststelling van de zwangerschap door middel van een bloedafname (eerste bloedname)

 • Vitamine inname bespreken

 • Bloeddrukcontrole

 • Luisteren naar de harttonen van je baby

 • Opvolging van de groei van de baarmoeder

 • Controle van de ligging van de baby

 • Urinecontrole (opsporen van een blaasontsteking of controleren van eiwitten in de urine)

 • Gewichtscontrole

 • Suikertest (rond 24w zwangerschap)

 • Bloedafname indien nodig

 • Groep B Streptokokken-wisser (rond 36w zwangerschap)

 • Bespreking en advies van de levensstijl

 • Uitleg en advies over het verloop van de zwangerschap

  • Tips bij zwangerschapskwaaltjes

  • Uitleg over wat je wel en niet mag eten tijdens de zwangerschap

  • Uitleg over de groei van je baby

  • Uitleg over de arbeid en de bevalling (groepssessies worden aangeboden)

  • Hulp en advies bij keuze voor borstvoeding of flesvoeding (groepssessies worden aangeboden)

  • Uitleg over wat je allemaal moet klaarmaken voor de komst van je baby

  • Je ziekenhuiskoffertje

  • ...en nog veel meer...

 • Emotionele ondersteuning

 • Antwoorden bieden op je vragen

 • Samenwerking met andere zorgverleners (collega-vroedvrouwen, huisarts, gynaecoloog, kinesist, osteopaat)

 

Een kennismaking en zwangerschapscontrole duurt ongeveer één uur. Een opvolgingsconsult duurt gemiddeld 30 min. De verdere controles plannen we in naargelang jouw wensen en noden. 

Je kan bij ons op consultatie komen in praktijk K116, Kuringersteenweg 116 in Hasselt of bij praktijk Kinesa, Luikersteenweg 232 bus 7 in Hasselt. 

Maak tijdig je afspraak! Plaatsen zijn beperkt per maand voor de termijn waarop je bent uitgeteld. 

Tekengebied 2 kopie.png

/ Arbeid aan huis, thuisgeboorte & ondersteuning bevalling

Tekengebied 2 kopie 2.png

Is het nu begonnen? Zijn dit nu weeën? Ben ik vruchtwater aan het verliezen? Wanneer bel ik mijn vroedvrouw? Wanneer moet ik naar het ziekenhuis gaan?

Allemaal vragen die heel normaal zijn voor de start van je arbeid. Wens je graag lang thuis te blijven of net niet? Op eender welk moment (24/7) kan je ons bereiken op onze wachttelefoon om de start van je arbeid zo optimaal mogelijk te begeleiden. Wij ondersteunen jou en je partner graag bij het opvangen van de weeën, bij het gebruiken van natuurlijke pijnstilling en het creëren van een zachte omgeving. Op deze manier zal je in vertrouwen en in je eigen kracht je arbeid kunnen doorlopen. Daarnaast voeren wij ook een aantal controles uit om zeker te zijn dat mama en baby het goed stellen, zoals:

 • Bloeddrukcontrole

 • Luisteren en beoordelen van de harttonen van je baby

 • Eventueel een testje of je vruchtwater verloren hebt

 • Beoordeling vruchtwater en bloedverlies

 

Tijdig en op een correcte manier sturen wij jullie door naar het ziekenhuis tijdens je arbeid wanneer jij dit wenst en voor je bevalling. Onderweg naar het ziekenhuis briefen wij de collega-vroedvrouwen van de verloskamer zodat de overgang vlot kan verlopen.

Je kan er ook voor kiezen om thuis te bevallen in jouw vertrouwde omgeving. Bij thuisgeboorte staat ons team ook voor je klaar. Vraag tijdig je begeleiding aan indien je thuis wenst te bevallen, plaatsen zijn beperkt!

 

Wens je onze aanwezigheid bij jouw arbeid in het ziekenhuis en jouw bevalling? Ook dan kan je op ons team van vroedvrouwen rekenen. 

 

Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis blijven wij verder onze ondersteunende en empowerende rol aannemen zodat jij in je eigen kracht gezet wordt en van een positieve bevalling- en geboorte ervaring kan genieten. Een eigen vroedvrouw meenemen naar het ziekenhuis om je te ondersteunen tijdens je verdere arbeid en bevalling zorgt voor een één-op-één begeleiding en een ondersteuning bij het helpen maken van weloverwogen keuzes. 

Wens jij gebruik te maken van deze begeleiding? Maak hiervoor tijdig je afspraak (vroeg in de zwangerschap). Plaatsen voor het begeleiden van thuisgeboortes zijn namelijk beperkt. 

Is het nodig om de geboorte via een keizersnede te laten verlopen? Ons team biedt ook begeleiding voor een gentle sectio in sommige Limburgse ziekenhuizen. Meer info? Neem hiervoor contact op via mail of via het contactformulier.

Polikinisch

/ Poliklinisch bevallen

Steeds vaker kiezen kersverse ouders er voor om poliklinisch te bevallen. Wat houdt dit precies in?

Wanneer je bevallen bent verblijf je gemiddeld 3 dagen in het ziekenhuis voor de eerste postnatale zorgen maar ook dit kan gewoon fijn bij jouw eigen, vertrouwde thuis. Jij kan er zelf voor kiezen om 6u (of de volgende ochtend) na jouw bevalling naar huis te gaan. Als jij hiervoor kiest, komen wij als vroedvrouw diezelfde dag en de daaropvolgende dagen na geboorte bij jou aan huis voor de verdere opvolging en de eerste postnatale zorgen. Samen werken we aan de opstart van borstvoeding of het geven van flesvoeding, voeren we medisch nazicht van mama en baby uit en begeleiden we jullie in het verzorgen van jullie baby en het geven van een babybadje. 

 

Als je in het ziekenhuis toekomt om te bevallen, geef je dit best aan aan de vroedvrouw of de arts dat je poliklinisch wenst te bevallen. In dit geval zullen zij ervoor zorgen dat jij als pas bevallen mama en jouw baby groen licht krijgen van zowel de gynaecoloog als de kinderarts. In dit geval ben je verplicht een vroedvrouw te hebben die aan huis komt voor de eerstvolgende dagen (tot en met dag 5 is een vroedvrouw aan huis verplicht).

Tekengebied 2 kopie 3.png
Postnataal

/ Postnatale zorgen: je kraamperiode

Tekengebied 2.png

Na je bevalling verblijf je in Vlaanderen standaard gemiddeld 3 dagen op de kraamafdeling. Had je dus een normale bevalling en zijn jij en je baby goedgekeurd om naar huis te gaan, verblijf je 3 dagen in het ziekenhuis, wanneer het gaat om je eerste kindje. Bij een tweede of volgende kindje is het verblijf soms beperkt tot 2 dagen. Onderging je een keizersnede, dan is het verblijf vaak 4 à 5 dagen. Op welk moment je na je bevalling ook thuis komt, één van ons team van vroedvrouwen staan binnen de 24 uur aan je deur om jou en je kersverse gezin op te volgen. Ook als je poliklinisch wenst te bevallen (hierbij ga je na 6uur terug naar huis) komen wij je als vroedvrouw thuis verder begeleiden en ondersteunen. Gedurende de eerste dagen na de geboorte komen we tot en met dag 5 elke dag aan huis. Afhankelijk van hoe het loopt en hoe jij en jouw baby zich voelen, welke noden en wensen er zijn, blijven we beschikbaar en komen we zeer frequent tot wekelijks of maandelijks aan huis. De zorg van een vroedvrouw in de thuiszorg is tot en met 1 jaar na geboorte gewaarborgd. Indien je postnatale beurten op zijn, kan er ook op voorschrift van een arts gewerkt worden. Dit is steeds afhankelijk van jullie situatie en individueel te bespreken. 

Volgende zorgen gebeuren in de kraamperiode bij mama:

 • Controle baarmoederstand

 • Controle bloeddruk

 • Controle bloedverlies

 • Controle hechtingen na scheur of knip

 • Wondzorg na keizersnede, verwijderen van de hechtingen

 • Bloedafname indien nodig

 • Hulp en advies bij borstvoeding

 • Hulp en advies bij flesvoeding

 • Advies en hulp bij kwaaltjes of ongemakken na de bevalling

 • Emotionele ondersteuning

 • Advies en hulp bij de verzorging van de baby

 • Beantwoorden van al je vragen

Volgende zorgen gebeuren in de kraamperiode bij baby:

 • Gewichtsopvolging

 • Controle van het aantal plas- en stoelgangspampers

 • Controle van de huidskleur

 • Controle van het stompje van de navelstreng

 • Temperatuur

 • Opvolging van het drinkpatroon

 • Hielprik (in het handje, uit te voeren vanaf 72 uur na de geboorte) voor de screening naar metabole aandoeningen (= Guthrie test)

 • Bloedname indien nodig voor Billie-check (controle op het geel zien)

Ook opvolging en verzorging aan huis tijdens je kraamperiode is mogelijk, ook al kenden we elkaar nog niet tijdens de zwangerschap. Het is wel leuk als we elkaar al een beetje kennen en een vertrouwensband hebben kunnen opbouwen, alsook voor de continuïteit van zorg, raden wij aan je afspraak steeds tijdig te maken en reeds voorafgaand aan je bevalling. 

bottom of page